Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Algemeen                                                                                
 2. Welke gegevens verwerkt Parc Buitengewoon?                                       
 3. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?                                       
 4. Doeleinden (grondslagen) van de gegevensverwerking                
 5. Aan welke partijen geven wij je persoonsgegevens door?            
 6. Opslag en bewaartermijnen gegevens                                 
 7. Beveiliging 
 8. Websites en Cookies 
 9. Bewaartermijn en verwijderen of uitschakelen cookies 
 10. Facebook (social media) 
 11. Telefoon 
 12. Websites van derden                 
 13. Je rechten 
 14. Recht op overdracht 
 15. Recht op het indienen van een klacht
 16. Contact 
 17. Droomparken 
 18. Wijzigingen 

 

 1. Algemeen

Parc Buitengewoon registreert in het kader van haar commerciële dienstverlening persoonsgegevens. Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee je kan worden geïdentificeerd of waarmee je identificeerbaar bent. De persoonsgegevens die wij je vragen aan ons te verstrekken zijn nodig voor het kunnen aanbieden en leveren van onze diensten en producten.

Parc Buitengewoon hecht veel belang aan het waarborgen van het recht op privacy. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden door Parc Buitengewoon dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Parc Buitengewoon houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onder Parc Buitengewoon worden verstaan de vennootschap onder firma..

 1. Welke gegevens verwerkt Parc Buitengewoon?

De persoonsgegevens verwerken wij hoofdzakelijk om je een buitengewoon verblijf te bezorgen. Daarnaast bouwen wij graag een duurzame relatie met je op, zodat wij je ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en aanbiedingen kunnen doen op basis van je interesses of (boekings)verleden. Wij verwerken de volgende gegevens voor de navolgende diensten en producten:

Vakantie boeken 

Wanneer je een boeking maakt voor één van onze accommodaties registreren wij de gegevens die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan je ter beschikking te stellen. De accommodaties bieden wij zelf ter verhuur aan en worden ook aangeboden door onze partners. In het geval dat je een boeking maakt via een van onze partners, is deze privacyverklaring net zo goed van toepassing. Wij maken onderscheid tussen boekingsgegevens en NAW-gegevens.

Boekingsgegevens zijn gegevens over het verblijf dat je bij ons boekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om de boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

De NAW-gegevens, te weten aanhef, (voor)naam, adres, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, hebben wij nodig om je boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem, voor registratie in het verplichte nachtregister en het kunnen voldoen aan de gemeentelijke belastingen. Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Door het opgeven van je geboortedatum kunnen wij controleren of je bevoegd bent om een boeking te maken.

Gegevens die wij in voorkomende gevallen niet per e-mail kunnen versturen, sturen wij per post naar het door jou opgegeven adres. De bevestiging van de boeking ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres, net als interessante informatie over het park van je verblijf en de omgeving. Mochten wij kort voor je verblijf nog contact wensen, dan bellen wij zo nodig op.

De betaling voor de boeking kan je voldoen via onze beveiligde betaalomgeving of middels een overschrijving. In bepaalde gevallen zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. Het bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van je rekening afschrijven. Indien je met een creditcard wilt betalen, worden je gegevens doorgestuurd naar Pay.nl die de betaling voor ons verwerkt. Wij hebben nooit inzage in de creditcardgegevens, maar kunnen wel zien dat je hebt betaald met een creditcard.

Bij aankomst kunnen wij je vragen je te identificeren waarbij wij naast het nummer van het identificatiebewijs ook je naam vastleggen. Op deze manier weten we bij een calamiteit welke mensen bij ons te gast zijn.

Contact met onze boekingscentrale        

Onze receptie staat je graag te woord in het geval dat je een vraag hebt over de boeking of je verblijf. Wij bieden je hiervoor diverse contactmogelijkheden. Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden de aanhef, je naam, e-mailadres en overige door je gewenste contactgegevens geregistreerd. Bij een vraag via social media of de online chat worden zo nodig alleen je naam en e-mailadres geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat je een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met je te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om je vraag snel en efficiënt te beantwoorden en je gegevens erbij te zetten. Wanneer je contact opneemt met onze boekingscentrale kunnen een aantal controlevragen aan je gesteld worden, om er zeker van te zijn dat je gegevens niet bij iemand anders terecht komen.

Gegevens van derden 

Soms ontvangen wij gegevens niet rechtstreeks maar van een andere partij. Wanneer je bijvoorbeeld een boeking voor een van onze accommodaties maakt via een partner van ons, dan stuurt deze partner persoons- en andere aan de boeking gerelateerde gegevens van je naar ons door. Op deze manier kunnen wij je boeking registreren en afhandelen. Ook vragen of wijzigingen met betrekking tot je boeking of verblijf kunnen door onze partners aan ons doorgegeven worden. Alle informatie die we van derden ontvangen kan gecombineerd worden met informatie die je zelf aan ons hebt verstrekt.

 

E-mail nieuwsbrief          

Parc Buitengewoon wil haar (potentiële) gasten en bezoekers van de website www.parcbuitengewoon.nl, graag op de hoogte houden van onze activiteiten, producten en diensten, waarvan we denken dat ze relevant voor je zijn. Wanneer je je abonneert op een elektronische nieuwsbrief van Parc Buitengewoon dan vragen wij je naam en geef je toestemming aan Parc Buitengewoon om je e-mailadres te gebruiken voor de toezending van die nieuwsbrief en andere informatie van Parc Buitengewoon zoals aanbiedingen en enquêtes. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan aan degenen die de informatie voor ons verwerken.

Indien je geen informatie meer via de e-mail wenst te ontvangen kan je jezelf ieder moment afmelden via de link die staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief. Ook kun je desgewenst je voorkeuren wijzigen.

 1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij je persoonsgegevens van jou persoonlijk. Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens verkrijgen via andere (openbare) bronnen, zoals (openbare) registers (het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster) en websites.

 1. Doeleinden (grondslagen) van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens na toestemming van je te hebben verkregen voor een of meer specifieke doeleinden, te weten het boeken van een verblijf, het kopen van een recreatiewoning, deelname aan onze events, het aanvragen van informatie en/of het verstrekken van brochures, Tevens verwerken wij je persoonsgegevens voor social media marketing, marketing- en business development doeleinden, voor het gebruik en verbeteren van onze dienstverlening en onze websites, de e-mail nieuwsbrief en enquêtes. De gegevens helpen Parc Buitengewoon om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) gasten en de bezoekers van de websites. En daarmee helpt het Parc Buitengewoon ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden ten behoeve van hun eigen marketing-doeleinden.

Bij de entree van ons parc kunnen camerabeelden worden gemaakt. Deze beelden worden omwille van controle- en beveiligingsredenen ten behoeve van jou en onze medewerkers als ook jouw en onze eigendommen gemaakt en tijdelijk vastgelegd. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. Wij maken daarbij telkens een zorgvuldige afweging tussen je (privacy)belangen en de controle- en beveiligingsredenen.

Verwerking van een aantal van je gegevens is tot slot noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij zijn verplicht om in onze parken je naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum alsmede welk identiteitsbewijs je hebt overlegd, te registeren in het nachtregister. Het nachtregister geeft daarmee inzicht in wie zich op het terrein van het park bevinden. De eis voor het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. Bovendien eist de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente vaak een nachtregister. Ook in verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting verstrekken wij aan de gemeente voormelde gegevens. In voorkomende situaties kunnen gegevens aan de autoriteiten worden verstrekt indien dit gerechtvaardigd is ter bescherming van eigendommen en de veiligheid van gasten, eigenaren alsmede medewerkers van Parc Buitengewoon. Daarbij trachten wij altijd je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Na het maken van een reservering hebben wij je gegevens in ons reserveringssysteem staan, zodat de medewerkers van het park je goed voorbereid kunnen verwelkomen. 

Aan derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events worden gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met de verstrekte gegevens. In het geval dat je onverhoopt je facturen niet tijdig voldoet, kunnen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij je te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder.                       

Op de “Parc Buitengewoon” website wordt er een cookie geplaatst van Google, als onderdeel van de “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als je je wilt afmelden, gebruik je de add-on voor je huidige webbrowser. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen.

 1. Opslag en bewaartermijnen gegevens

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven en waarvoor wij ze van je hebben verkregen. Je gegevens worden nooit langer bewaard dan voor die doeleinden nodig is, tenzij we op grond van een wettelijke regeling of wettelijke bewaartermijn de gegevens langer moeten bewaren.  

De opslag van de voor de elektronische nieuwsbrief benodigde gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.                                                                                             

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Bij Parc Buitengewoon heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Er kan ten behoeve van je verblijf een fysieke kopie gemaakt worden van je persoonsgegevens. Deze wordt zo spoedig mogelijk na je verblijf verwijderd.

De persoonsgegevens die door Parc Buitengewoon of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast wordt je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van Parc Buitengewoon privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Bij de genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen.

 1. Website en cookies

Op onze website www.parcbuitengewoon.nl, worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren, door middel van zogenaamde cookies. (zie voor dit onderwerp ook ons cookie statement). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Parc Buitengewoon maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies worden gebruikt om de website te laten functioneren en je voorkeuren te bewaren. Zij maken het mogelijk dat je een vakantie kunt boeken. Daarnaast maken zij het mogelijk dat je kan inloggen en maken de functionele cookies het mogelijk dat je gegevens worden onthouden.

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website  bezoeken om hiermee de functionaliteiten en de content op de website en in de nieuwsbrief te personaliseren en te optimaliseren.

Tracking cookies worden gebruikt om je als klant te volgen om daarmee (surf)gedrag, interesses en voorkeuren in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om je gerichte informatie te kunnen tonen die voor je interessant kan zijn. Hiervoor schakelt Parc Buitengewoon hulp in van derde partijen, zoals Facebook. Naast deze partijen biedt Parc Buitengewoon de mogelijkheid om informatie te delen met anderen via verschillende social-media-kanalen (Facebook, LinkedIn, e-mail).We gebruiken deze informatie voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Parc Buitengewoon is hierbij niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Parc Buitengewoon is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht? Met behulp van Facebook Pixel, een hulpmiddel voor analyse, meten wij de effectiviteit van advertenties.

Gegevens als de provincie en het land waar je woonachtig bent alsmede je gezinssamenstelling kunnen tot slot gebruikt worden voor het verrichten van analyses ten behoeve van management-informatie. Je gegevens zijn dan echter volledig geanonimiseerd en niet te herleiden tot een persoon.

 1. Bewaartermijn en verwijderen of uitschakelen cookies

Over het algemeen worden de geplaatste cookies niet langer bewaard dan tot wanneer je je browser sluit. Bepaalde cookies blijven voor een langere tijd opgeslagen. Je kunt geplaatste cookies echter verwijderen door de browserinstellingen te wijzigen.
Raadpleeg hiervoor de ‘Help’-functie in je browser. Wij maken je er echter op attent dat je in dat geval wellicht niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken.

 1. Facebook (social media)

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op het sociale netwerk Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 1. Telefoongesprekken

Parc Buitengewoon behoudt zich het recht voor om telefoongesprekken op te nemen. Zij zal deze opnames enkel gebruiken voor interne doeleinden (opleiding). De opnames worden niet verder verspreid of aan derden verstrekt.

 1. Websites van derden

Via onze website, www.parcbuitengewoon.nl is het mogelijk om naar de websites van derde bedrijven door te klikken. Door derde partijen worden er ook cookies geplaatst op je computer. Deze cookies gebruiken zij (onder meer) om bij te houden welke pagina’s je bezoekt om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Parc Buitengewoon is niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens door deze andere bedrijven. Parc Buitengewoon raadt je aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van Parc Buitengewoon.

 

 1. Je rechten: recht op inzage, aanvulling, beperking, rectificatie, verwijderen, bezwaar en recht van verzet.

Als gegevens van je zijn vastgelegd en bewaard bij Parc Buitengewoon heb je het recht een afschrift van je gegevens op te vragen en te ontvangen. Indien je je gegevens wilt aanvullen, rectificeren, geheel of gedeeltelijk wilt laten verwijderen of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door Parc Buitengewoon, dan kan je contact met ons opnemen zoals hieronder vermeld.

Wanneer je ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een tussen jou en Parc Buitengewoon gesloten overeenkomst, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering ervan en kan je mogelijk niet langer gebruik maken van onze dienstverlening. Wij zullen je daarover informeren.

 1. Recht van overdracht

Mocht je de gegevens die bij Parc Buitengewoon zijn opgeslagen nodig hebben in het geval je overstapt naar een andere partij, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen wij je gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Indien je een klacht hebt over ons gebruik van je persoonsgegevens dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Wij zullen ons best doen om je klacht te verhelpen. Indien je samen met ons niet tot een bevredigend resultaat komt dan heb je de mogelijkheid om de klacht onder de aandacht te brengen van de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Persoonsgegevens te tippen.

 1. Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens en de bescherming van je persoonsgegevens door Parc Buitengewoon dan wel wens je gebruik te maken van je rechten? Dan kan je contact met ons opnemen:

Dit kan bij voorkeur middels het contactformulier en ons e-mailadres: privacy@parcbuitengewoon.nl. Wij kunnen dan voor de beantwoording de juiste gegevens erbij zoeken.

Voor de afwikkeling van je vraag kunnen wij je verzoeken om toezending van een kopie van je id-bewijs, waarbij pasfoto en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Dit om ons ervan te vergewissen dat wij contact hebben met de juiste persoon. Je kunt met behulp van hulpmiddelen, zoals de KopieID app van het ministerie van Binnenlandse zaken, eenvoudig een juiste kopie maken.   

 1. Wijzigingen

Droomparken behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd het privacy beleid aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de meest recente versie van de privacyverklaring te checken. Deze versie is opgesteld op 21 Oktober 2019 en vervangt alle eerdere versies van de privacyverklaring